Нови възможностти при работа с КВС

Юни
19

Нови възможности за работа с КВС  

 - експорт на данни за КВС имоти  

 - създаване на масиви директно от КВС имоти  

 - добавяне или изключване на КВС имоти от съществуващ масив  

 

Презентация на тези възможности може да видите  в youtube.com

Posted By rootAdmin чети по-нататък

Достъп до картата на възстановената собственост (КВС)

Май
28

От началото на последната седмица на месец май еFarmbg има удоволствието да предостави на своите клиенти достъп до КВС за страната.

Posted By rootAdmin чети по-нататък
Subscribe to RSS - КВС