От началото на последната седмица на месец май еFarmbg има удоволствието да предостави на своите клиенти достъп до КВС за страната.

Към момента има визуализация само на номерата на парцелите, но скоро ще добавим още информация, както и възможност за формиране на масиви от избрани имоти, експорт на имоти в shp, gpx и kml формат.

Данните са валидни към 2006г, но работим по тяхното обновяване, за което Вие, нашите клиенти  също може да ни помогнете, като ни изпратите актуални ZEM или CAD файлове.

Функциалността е достъпна само за клиенти, заплатили едногодишен абонамент.