Нови възможности за работа с КВС  

 - експорт на данни за КВС имоти  

 - създаване на масиви директно от КВС имоти  

 - добавяне или изключване на КВС имоти от съществуващ масив  

 

Презентация на тези възможности може да видите  в youtube.com