еFarmbg е онлайн  платформа за управление на бизнеса, която е  фокусирана върху българските земеделски производители. Тя е  продължение на създадената  от нас и вече позната на голяма част от нашите клиенти еFarm
 
Осъзнавайки колко важна за нашите потребители е възможността да ‘видят' реално  местоположението  на обработваните масиви и точното им  позициониране, ние решихме да разработим нова визия на програмата, която да ни позволи да добавим тази функционалнот за тях. Надяваме се с това да направим достъпни за всеки възможности, които досега изискаваха сериозна финансова инвестиция както за софтуер, така и за специализирани GPS устройства.
 
С еFarmbg Вие може да очертавате Вашите площи директно върху сателитна карта, да въвеждате очертани с GPS устройства масиви, които в последствие да експортвате във формат, позволяващ директното им предоставяне в Общинските служби по земеделие. И за да може това да е достъпно за всеки, без нужда от инвестиране в скъпи GPS устройства, на  нашите клиенти, платили едногодишен абонамент в размер на 60лв с ДДС, ние предоставяме GPS устройства за временно ползване. Всеки, който желае да заеме такова устройство, ще получи  инструкции как да очертаете своите масиви и след връщането му ние ще качим данните  в програмата. Оттам те могат да бъдат разглеждани и коригирани при нужда.